G-STIC KLIMAATACTIEPROGRAMMA: €15,88 MILJOEN SUBSIDIES

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden vanaf 5 juli 2022

Werk jij aan het implementeren en opschalen van klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden? Heb je een project dat tot doel heeft de implementatie van klimaatbeleid, strategieën, regelgeving en actieplannen in ontwikkelingslanden te versterken?

In 2022 voorziet de Vlaamse Regering €15,88 miljoen subsidies voor de tweede projectoproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Deze subsidies zijn bedoeld voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die door Vlaamse ondernemingen geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden.

Aanvragen voor financiële steun voor projecten kunnen vanaf 5 juli 2022 ingediend worden en moeten uiterlijk op 9 september 2022 om 13:00 uur (CEST) ontvangen zijn via de projectwebsite van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Alle projectvoorstellen moeten echter uiterlijk op 26 augustus 2022 om 13:00 uur (CEST) geregistreerd zijn. Na registratie, kan je jouw projectvoorstel verder uitwerken voor de deadline van 9 september 2022. Een uitgewerkt projectvoorstel omvat een volledig en correct ingevuld indiensjabloon, projectbudget, logisch kader en eventuele bijlagen.

Projectdoelstellingen

Om in aanmerking te komen voor financiële steun in het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

Adaptatieprojecten

Projecten die tot doel hebben om de kwetsbaarheid van menselijke of natuurlijke systemen voor zowel bestaande als verwachte gevolgen van klimaatverandering te verminderen door de weerbaarheid ervan te behouden of versterken via een groter aanpassingsvermogen aan schokken en variabiliteit, betere opvang van de door klimaatverandering veroorzaakte spanningen en/of beperking van blootstelling eraan.

Mitigatieprojecten

Projecten die bijdragen aan stabilisatie van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer tot een niveau waardoor gevaarlijke antropogene interferentie met het klimaatsysteem wordt vermeden door inspanningen te bevorderen om broeikasgassen te verminderen, te vermijden of de opslag ervan te verbeteren.

Focus op 7 sectoren met een grote impact op klimaatverandering

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren.

Biodiversity

Biodiversiteit

Education & Research

Educatie & Onderzoek

Energy

Energie

Agriculture

Landbouw

Environmental Policy

Milieubeleid

Transport

Transport

Water & Sanitation

Water & Sanitatie

Focus op 7 sectoren met een grote impact op klimaatverandering

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren.

Biodiversity

Biodiversiteit

Education & Research

Educatie & Onderzoek

Energy

Energie

Agriculture

Landbouw

Environmental Policy

Milieubeleid

Transport

Transport

Water & Sanitation

Water & Sanitatie

Projecttypes

Disseminatie- en/of capaciteitsopbouw-projecten

Disseminatieprojecten focussen op de verspreiding en/of uitrol van resultaten van onderzoek en/of beleid. Capaciteitsopbouwprojecten focussen op het versterken van kennis, vaardigheden en/of middelen. Projecten kunnen deze disseminatie- en capaciteitsopbouwaspecten ook combineren. De maximale subsidie voor elk individueel project is €250,000 en bedraagt maximaal 85% van de totale projectkost.

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten focussen op de demonstratie en/of opschaling van marktklare innovatieve oplossingen. De maximale subsidie voor elk individueel project is €2,500,000 en bedraagt maximaal 60% van de totale projectkost.

Evaluatie projectvoorstellen

Alle projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Vlaamse Departement Omgeving in september/oktober 2022 geëvalueerd door een onafhankelijke jury.

De goedgekeurde projecten worden eind december 2022 bekendgemaakt en kunnen starten in januari 2023.

Resultaten van de Oproep 2021

Resultaten van de Oproep 2021

Empowering high-impact user services by optimising clean energy grids

Agriculture Education & Research Energy

Kericho Circular Water

Water & Sanitation

Capacity building of faculty staff, students and youth for urban climate resilience: Ayodhya implementation

Education & Research

Niamey Climate Forest

Agriculture Biodiversity Energy Water & Sanitation

Optimised approaches to assess and mitigate greenhouse gas emissions from river basins

Education & Research Environmental policy Water & Sanitation

Promoting wastewater for irrigation as a sustainable climate adaptation measure (PERISCOPE)

Agriculture Education & Research Environmental policy Water & Sanitation

Extracting energy from rivers and lakes in a sustainable way

Education & Research Energy Environmental policy

Mozambique Energy Sector Support in the wider NDC Support Center framework

Education & Research Energy Environmental policy

Climate adaptation and mitigation for Uganda’s rice sector

Agriculture

Improved potential in climate change adaptation and mitigation by smallholder potato farmers in Uganda

Agriculture

Community-led land restoration and agroforestry resulting in Plan Vivo carbon certification in Chibabava

Agriculture Biodiversity

COCO2 – More coffee and less CO2

Agriculture Environmental policy